USLUGE

Usluge koje pružamo su:

  • • uklanjanje grafita sa svih vrsta podloga
  • • pranje fasada
  • • antigrafitna zaštita
  • • uklanjanje žvakaćih guma
  • • uklanjanje postera i nalepnica
  • • zaštita fasade
  • • peskiranje
  • • higijensko čišćenje i održavanje objekata

Grafite uklanjamo najsavremenijom metodom koja podrazumeva korištenje preparata razvijenih upravo za ovu svrhu. To omogućava skidanje grafita sa svih vrsta podloga, bez oštećenja i tragova. Sam proces podrazumeva nanošenje odgovarajućeg preparata na površinu koju je potrebno očistiti, njegovo delovanje na boju kojom je grafit napisan i, na kraju, samo uklanjanje za koje se koristi vruća voda pod odredjenim pritiskom.

Iako fasade objekta ne moraju biti ugrožene grafitima, one su stalno pod negativnim uticajem nečistoća poteklih iz raznih izvora u gradu. Mi vam omogućavamo da izgledu Vašeg objekta vratite prvobitno stanje.

Na sličan način kojim uklanjamo grafite, uspešno i bez tragova uklanjano i žvakće gume sa svih vrsta podloga vrelom vodom bez upotrebe hemikalija. Takodje, skidamo i postere, plakate i nalepnice bez obzira u koliko slojeva su prelepljeni na neku spoljnu površinu.

     

Antigrafitna zaštita se nanosi na čist zid, bez obzira da li je sa njega predhodno uklonjen grafit, ili ga na zidu nije ni bilo, a vlasnik na ovaj način želi da zaštiti spoljni izgled svog poseda. Ovakva zaštita svih vrsta spoljnih površina omogućava lako skidanje grafita, koji bi eventualno tu bili napisani, ali ima i druge vrste prednosti koje se odnose na zaštitu od atmosferskih uticaja i uobičajene gradske nečistoće.

Pre

Posle

Nanošenje antigrafitne zaštite

Antigrafitna zaštita obezbedjuje spoljnu površinu od 5 do 10 godina i omogućava uklanjanje grafita toplom vodom pod pritiskom, što znatno umanjuje troškove vlasnika.

Pre

Posle

 

Prilog RTS-a o skidanju grafita

Uklanjanja žvaka

Kontaktirajte nas .