GALERIJA

Ovako izgledaju pokušaji uklanjanja grafita na načine koji su do sada bili dostupni.

     
     
     
     
     

TERIBO Vam omogućava najsavremeniju metodu uklanjanja grafita posle koje podloga, na kojoj su oni napisani, ostaje u svom prvobitnom stanju, bez tragova.

Pogledajte TERIBO u akciji.

     
     
     
     
       
       
       

Kontaktirajte nas.